Hírek: Aktualitások

Pályázat "kihelyezett intézményi programok" kedvezményes igénybevételére (2014-05-14)

Pályázat  Pályázati lehetőség a Felismerés Alapítványtól

Kiíró: Felismerés Alapítvány
Az alapítványról bővebb információk a http://www.felismeres.hu honlapon találhatók

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.
Pályázhat: valamennyi magyarországi gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, valamint szociális-, nyugdíjas- és idősellátással foglalkozó intézmény; nonprofit-, civil- és egyházi szervezet.

Szociális intézmények e kiírás keretében (is) nyújthatnak be pályázatot a "Személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenység során" címen akkreditált 30 órás tréning igénybevételére. Egyéni jelentkezők részére nyílt csoportot indítunk. (Részletes leírás: Jegyzék-2012.doc 143. oldal - A program engedélyszáma: S-14-084/2012 - A szerezhető továbbképzési pontérték: 30 kredit)

Szociális intézmények számára folyamatban lévő akkreditációs eljárás alatt álló programjaink:
- Bálint csoport (12x2 óra, esetmegbeszélés)
- Esetmegbeszélő foglalkozás vezetésére felkészítő tréning (30 óra)

A pályázat célja:
- a kiégés megelőzése;
- a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése;
- alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a munkaterületeken;
- alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a dolgozók személyes egészségének védelmében;
- az intézmények munkájának segítése;
- az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése;
- hozzájárulás az ellátás minőségének javításához;
- az intézmény eredményességének javítása;
- belső stressz csökkentése

A pályázat tárgya
Kihelyezett intézményi programok kedvezményes igénybevétele, mely lehet:
- 4-6-8 órás workshop, előadás
a) az intézmény programjához vagy munkatársi értekezletekhez kapcsolódóan,
b) önálló programként
- 1 vagy több napos tréning
a) az összes dolgozója számára,
b) a dolgozók egy csoportja számára

A kedvezmény mértéke: 50-65%

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton, mindhárom következő dokumentum kitöltésével-beküldésével:
1. Pályázati űrlap kitöltésével és
2. egy, az info@felismeres.hu e-mail címre megküldött szöveges pályázati dokumentum (maximum 1 oldal) beküldésével és
3. Alapítványunkhoz első ízben pályázatot benyújtó intézményeknek a számukra készült elektronikus adatlap kitöltése

A pályázati űrlap (Pályázati lap a Felismerés Alapítvány által meghirdetett "kihelyezett programok”-hoz) linkje:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dGpfaGFYN1RZV25zN2FqNkhrRGQwb3c6MA#gid=0

A szöveges dokumentum vázlatának linkje:
http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev-kihelyzett_program.doc
Adatlap A Felismerés Alapítványhoz első ízben pályázó intézmények számára
(Amennyiben az intézmény már kitöltötte korábban ezt az adatlapot, kérjük hogy csak abban az esetben töltsék ki újra, ha változás állt be az adatok valamelyikében!)
gyermekintézményeknek szóló link: http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=hu&formkey=clBtV2VxV2R6cDBWallIYmcybm5LQnc6MA
egészségügyi és idősellátásban működő intézményeknek szóló link:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA#gid=0

Pályázat tartalma: Az intézmény számára nyújtott "kihelyezett intézményi programok" kedvezményes igénybevétele.
A program helyszíne az adott intézmény, időpontja alkalmazkodik a pályázó egyéb programjaihoz, az intézmény működéséhez.
A program típusának, témájának és idejének pontosítása a II. fordulóban - az intézménnyel való egyeztetéssel - történik.

A teljes árlista a pályázatban érvényes önrésszel a következő linkeken érhetők el.

Workshopok és előadások:
http://www.felismeres.hu/urlap/fa_wsh-eloadasarak_2014.pdf

Tréningek:
http://www.felismeres.hu/urlap/fa_treningarak_2014.pdf

A pályázat benyújtásának feltétele: Az intézmény biztosítja a helyszínt, mely alkalmas az összlétszám egy teremben történő foglalkoztatására. Minden egyéb eszközt és anyagot a kiíró biztosít.

Egyéb tudnivalók:
- Minden beérkezett pályázatról 3 munkanapon belül befogadási értesítőt küldünk, mely kizárólag a dokumentumok beérkezését igazolja, azok tartalmi értékelésére nem terjed ki.
- A pályázatok elbírálását a kuratórium által kinevezett testület végzi.
- A pályázatok elbírálása két lépésben történik: 1. formai megfelelés, és 2. tartalmi értékelés.
- A második fordulóba került pályázók mindegyikével felveszi az Alapítvány a kapcsolatot.
- Az elutasított pályázatok benyújtói az elutasítás indoklását írásban megkapják.
- A pályázathoz rendelkezésre álló keret: A Felismerés Alapítvány saját forrásai és munkatársai.

Az elbírálás szempontjai:
- Az együttműködési feltételek biztosítottsága, az Alapítvány kapacitása.
- Hátrányos térségben (területen) elhelyezkedő intézmények előnyt élveznek.
- Az intézmény minden dolgozójának részvételével szervezett pályázatok előnyt élveznek.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A programok megkezdésére legkorábban 2014. augusztus 12. után kerülhet sor.
E pályázati ciklusban 2015. július 31-ig megkezdett programokra fogadunk el pályázatot.

További információk: az info@felismeres.hu e-mail címen kérhetők, és az Alapítvány honlapján (http://www.felismeres.hu) kínálatunk - intézményeknek rovatában olvashatók.Gyakran ismételt kérdések válaszai az Alapítvány honlapján szintén megtalálhatók.

A pályázat anyaga letölthető az Alapítvány honlapjáról is (http://www.felismerés.hu) pályázatok - intézményeknek rovatából.A pályázati kerete: 30 intézmény befogadása lehetséges.

Általános tudnivalók
A program pontos kialakítására az intézményvezetővel folytatott beszélgetés után kerül sor, tréningek esetén a doglozókkal folytatott felmérés alapján. Az így kialakított program igazodik az intézmény struktúrájához, célkitűzéseihez és aktuális problémáihoz vagy feladataihoz; valamint az intézmény időkereteihez.

Javasolt témakörök az alapítvány honlapján és a mellékelt tájékoztatóban megtalálhatók, ezek nem kötelező jellegűek, csak ötletadók.

Letölthető dokumentumok:
Pályázati űrlap a "kihelyezett intézményi programok"-hoz:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dGpfaGFYN1RZV25zN2FqNkhrRGQwb3c6MA#gid=0

Szöveges dokumentum vázlata: http://www.felismeres.hu/urlap/rovidnev-kihelyezett_program.doc

Adatlap első ízben pályázó intézmények számára:
(Amennyiben az intézmény már kitöltötte korábban ezt az adatlapot, kérjük hogy csak abban az esetben töltse ki újra, ha váltoozás állt be az adatok valamelyikében!)

Gyermekintézmények:
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=hu&formkey=clBtV2VxV2R6cDBWallIYmcybm5LQnc6MA

Egészségügyi és idősellátásban működő intézmények:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=hu&formkey=dFAwejlmb04zNTFlVThaMnpTWmNnZVE6MA#gid=0

A teljes árlista a pályázatban érvényes önrésszel a következő linkeken érhetők el:

Workshopok és előadások: http://www.felismeres.hu/urlap/fa_wsh-eloadasarak_2014.pdf

Tréningek: http://www.felismeres.hu/urlap/fa_treningarak_2014.pdf

A Felismerés Alapítvány e-mail címe: info@felismeres.hu

A Felismerés Alapítvány honlapja: http://www.felismeres.hu

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra