Hírek: Aktualitások

Az ombudsman egy gyámhivatal vizsgálatáról (2013-09-19)

Az ombudsman egy gyámhivatal vizsgálatáról A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz fűződő, valamint a jogorvoslathoz való alapjoggal összefüggésben okozott visszásságot a gyámhivatal...

A jogbiztonság követelményével, a tisztességes eljáráshoz fűződő, valamint a jogorvoslathoz való alapjoggal összefüggésben okozott visszásságot a gyámhivatal, mert az eljárás formális megindítása nélkül folytatott hatósági eljárást, de jogorvoslattal megtámadható döntést nem hozott.

A panaszos, egy 14 éves gyermek édesanyja ez év áprilisában egy hétre külföldre utazott, amiről volt férje az elutazást követő ötödik napon szerzett tudomást. A férfi az esti órákban meglátogatta a fiát, ekkor a gyermek felügyeletét ellátó házvezetőnővel is találkozott. Másnap a körülmények vizsgálatára kérte a gyámhivatalt. Kérte továbbá, ha a gyermek nincs megfelelő felügyelet alatt, fiát helyezzék el nála.

A beadványt a gyámhivatal a következő napon iktatta. A panaszos anya – egyebek mellett – azt sérelmezte, hogy a hatóság még a kérelem iktatása előtt telefonon érdeklődött a gyermek osztályfőnökénél. Kifogásolta, hogy a gyámhivatal vezetője és ügyintézője a délutáni órákban a lakóhelyén helyszíni szemlét tartott, a gyermeket meghallgatták, de erről őt nem értesítették.

A gyámhivatal nem látta úgy, hogy a gyermek veszélyeztetve volna, ezért nem indított hatósági eljárást az ideiglenes elhelyezésére, az ügyet tájékoztató levéllel zárta le.

Az alapvető jogok biztosának felkérésére a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja vizsgálta ki a panaszt, de hiányosságokat nem tárt fel. A jogszabályok szerint a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzéseket a hatóság nem hagyhatja figyelmen hívül, azonnali intézkedést igénylő esetekben soron kívül kell eljárnia. Szabó Máté álláspontja szerint az apa gyámhivatali beadványa alapján azonban nemhogy azonnali intézkedést igénylő helyzet, de a gyermek veszélyeztetettsége sem merült fel. A gyermek nem volt felügyelet nélkül, az apa azonnali intézkedést igénylő rendkívüli eseményről nem számolt be, csupán arról tájékoztatta a hatóságot, hogy nem ismeri a fia felügyeletét ellátó személyt.

A biztos véleménye szerint gyermek érdekében állt, hogy az ügyintéző telefonon érdeklődött az osztályfőnöktől. A pedagógus intézkedésre okot adó eseményről  nem számolt be. Az anya értesítésének mellőzését Szabó Máté ennek ellenére nem tartotta indokolhatónak. A vizsgálat nyomán a biztos arra is rámutatott, hogy a gyámhivatal a helyszíni bejárással, a környezettanulmánnyal, a tanúmeghallgatással egyértelműen hatósági eljárási cselekményeket végzett úgy, hogy nem indított hatósági eljárást.  Jogorvoslattal megtámadható döntést nem hozott, eljárását tájékoztató levéllel zárta le. Ez viszont visszásságot okozott a jogbiztonság követelményével, valamint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggésben, állapította meg az ombudsman, és a jogsértés jövőbeli megelőzése érdekében a járási gyámhivatal vezetőjéhez fordult.

A jelentés a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201304190.pdf oldalon olvasható.

Forrás: Alapvető Jogok Biztosa

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra