Hírek: Aktualitások

A Miskolci Kollégák nyílt levele (2013-04-20)

A Miskolci Kollégák nyílt levele Mint arról több napilap is beszámolt korábban, a Jobbik képviselői az elmúlt héten lyukói családokat kerestek fel, arra hivatkozva, hogy a családsegítő küldte őket, illetve több esetben is feljelentették a családsegítő vezetőjét.

Jobbikos politikusok jogaikra hivatkozva Lyukóbányán, a családsegítő kirendeltségén, számon kérték a központ munkatársát és szerintük jogszerűtlenül jegyzőkönyvet akartak felvetetni vele a lyukói gyerekek helyzetéről. A dolgozó ezt visszautasította, és az intézmény vezetőjéhez irányította a jobbikos képviselőket, akik közül volt, aki feljelentéssel fenyegette meg a dolgozót. A párt erről videófelvételt készített, amit közzétett az egyik internetes videó megosztó portálon.

Mi most a dolgozók nyílt levelét tesszük közzé!

 

NYÍLTLEVÉL

SZAKMAI KÖZÖSSÉGÜNKET ÉS HIVATÁSUNKAT A SZOCIÁLIS MUNKÁT ÉRT LEJÁRATÓ KAMPÁNY ELLEN

Az elmúlt időszakban szakmai közösségünkkel szemben, hivatásunkat a szociális munkát lejárató, nem a szakma tartalmi kérdéseiről szóló kampány zajlik.

A helyi és országos, írott és elektronikus médiában megjelenő, - egy politikai párthoz köthető (Jobbik) - lejárató kampány, minden alapot nélkülöző hamis állításokat tartalmaz, nem szakmai kérdésekről szól.

Határozottan visszautasítunk minden olyan megnyilvánulást, mely alkalmas intézményünk országosan is jó szakmai hírnevének aláásására, az intézményben dolgozó kollégák személyiségi jogainak és emberi méltóságának megsértésére, munkahelyi-, munkavégzés közben történő provokálására.

Intézményünk jogelődje a Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ évtizedeken keresztül módszertani feladatokat látott el a megyében és a régióban, részt vett a szociális és gyermekvédelmi jogalkotás előkészítésében és folyamatában, részt vett a szociális munka szakmai alapjait meghatározó szakmai sztenderdek, normák kidolgozásában. Az intézményünk szakemberei magasan képzett szociális munkások, szociálpolitikusok, szociálpedagógusok, akik több éves/évtizedes szakmai tapasztalattal, elhivatottan végzik munkájukat, különösen nehéz feltételek között, méltatlanul alacsony társadalmi és anyagi megbecsültség mellett.

A szociális munka az a szakma, ahol az empátia, az együttérzés, a másokkal való törődés, az elesettek, a társadalom perifériájára sodródók felkarolása és segítése, tettekben is megnyilvánuló igény. Ugyanakkor a szociális munka eszközrendszere önmagában nem alkalmas az objektív körülmények megváltoztatásra (pl.: nem tudunk szegény telepeket felszámolni, lebontani, nem tudunk infrastruktúrát valamint új munkahelyeket teremteni stb.).

Intézményünk ellátási területén, szakmai eszközökkel támogat minden olyan projektet és azok céljainak megvalósulását, amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációjának és munkaerőpiaci reintegrációjának segítését szolgálják. Támogatunk, és aktívan részt veszünk minden olyan kezdeményezésben, amely a hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő gyermekek, fiatalok számára pozitív példát nyújt, esélyt jelent a kiemelkedésre, társadalmilag elfogadott perspektívát ad felnőtt életük viteléhez. A szociális munka eredménye sokszor kis lépésekben, adott esetben évek-, évtizedek múltán a következő generációban válik kézzelfoghatóvá.

Munkánkat a szociális és gyermekvédelmi jogszabályok alapján, a szociális munka szakmai és etikai normái szerint végezzük. Szakmai kérdésekben eddig is és ezután is nyitottak vagyunk minden észrevételre, jobbító szándékú javaslatra, de az elmúlt időszak megnyilvánulásai nem a szakmai munkáról, annak tartalmi kérdéseiről szólnak. A vita egészen más síkon zajlik, amelytől, mint közszolgáltatást végző intézményben dolgozók távol kívánjuk magunkat tartani, de úgy érezzük, hogy nem mehetünk el szó nélkül a szakmai közösségünket ért támadások mellett. Az ilyen megnyilvánulások ellen határozottan tiltakozunk, és felemeljük szavunkat azért, hogy munkánk végzése közben, ne kelljen félelmet keltő indulattal szembe néznünk.

 

 

Miskolc, 2013. április 18.

 

 

 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ, Családsegítés- és Gyermekjóléti Alapellátás területén dolgozó munkatársak

 

A levél ide kattintva megtekinthető, letölthető!

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra