Hírek: Aktualitások

Megjelent a Társadalmi Riport 2012 (2013-02-13)

Megjelent a Társadalmi Riport 2012 Kiadványajánló

"A TÁRKI Társadalmi Riport több mint két évtizede tudósít a magyar társadalom állapotáról, mindig a megjelenést megelőző két év szisztematikusan gyűjtött empirikus adatállományaira támaszkodva.

Most először fordul elő, hogy a kormány illetékes minisztériumának támogatása nélkül készült el a jelentés.

Úgy véljük, egy végletesen megosztott, túlpolitizált országban élünk, amelyben az utóbbi évtizedben fokozatosan szűkült be a tere a tényekre alapozott politikacsinálásnak és a független társadalomkutatásnak is. A TÁRKI ugyanakkor nagyon fontosnak tartja ezt a sorozatot, hiszen nemzetközi és magyar kutatóhelyeken, egyetemeken sokan használják, a kötetek részévé váltak a tananyagnak, és közpolitikai döntéshozatalban is sokszor előkerülnek az általunk bemutatott tények és elemzések. Mindezek mellett az általános érdeklődésű közönség is szívesen olvassa a sorozatot.

A fent leírtak miatt fektettünk sok energiát abba, hogy a tizenkettedik kötetünk is megjelenhessen, és ezért vagyunk nagyon hálásak támogatóinknak;

  • a Friedrich Ebert Alapítványnak azért, mert egy nemzetközi konferencia megtámogatásával lehetővé tette, hogy a kötet tanulmányai elkészüljenek, és azokat magyar és külföldi diszkutánsok segítségével megvitassuk. A konferencia általános üzene-teként egyébként megfogalmazódott, hogy a Társadalmi Riport a demokrácia inf-rastruktúrájának része, továbbá egyetértés volt abban is, hogy a sorozatnak folytatódnia kell.
  • külön köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak hozzájárulását a kötet kiadási költségeihez.

A társadalmi riportok Európa különböző országaiban más és más modelleket követnek. Vannak olyanok, amelyek elsősorban az adatközlésre szorítkoznak és a társadalmi indikátorok idősorait interpretálják. Ehhez képest egy másik műfajt jelent a TÁRKI Társadalmi Riportja, amely az elmúlt két év szisztematikusan gyűjtött empirikus kutatási eredményeit adja közre, részben olyan tanulmányok megjelentetésével, amelyek az adott jelenséget nemcsak idősorosan, leíró módon prezentálják, hanem igyekeznek az adatok mögé nézve azt magyarázni is. A szerkesztők nagyon bíznak abban, hogy az idei kötetbe beválogatott tanulmányok kellően jó áttekintést adnak a magyar társadalomról, még akkor is, ha tudják, hogy az elmúlt két év rendkívül intenzív, és sok esetben az állampolgárok életét fenekestől felforgató folyamatait egy ilyen kötet keretében lehetetlen volna kimerítően elemezni.

Mindazonáltal reméljük, hogy ez alkalommal is sikerült a társadalmunkat megérteni szándékozó kutatók, politikai döntéshozók, egyetemi hallgatók és általában az érdeklődő közönség számára egy érdekes kötetet létrehoznunk.Tartalomjegyzék
Előszó
Kolosi Tamás - Tóth István György

I. TÁRSADALOMSZERKEZET, EGYENLŐTLENSÉGEK, TÁRSADALMI INDIKÁTOROK
A jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú meghatározói Magyarországon(Medgyesi Márton - Tóth István György)

Megéri tanulni...? Származás, iskola, foglalkozás, kereset - utak és elágazások a rendszerváltást követően(Kolosi Tamás - Keller Tamás)

Családi struktúrák az életciklusban(Harcsa István - Monostori Judit)

II. MAKROGAZDASÁG
Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások(Oblath Gábor - Palócz Éva)

Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján. Okok és okozatok (Vakhal Péter)

A magyar szociálpolitika szerepe az egyenlőtlenségek alakításában: az elmúlt évtizedek trendjei (Szivós Péter)

III. MUNKAERŐPIAC
Munkapiaci válságok, változások, válaszok (Hárs Ágnes)

Az alacsony foglalkoztatás okairól az 50 év feletti népességben Magyarországon. Az ösztönzők, a kognitív képességek és az egészségi állapot szerepe(Divényi János - Kézdi Gábor)

Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a „végeken"(Koltai Júlia - Sik Endre)

IV. SZUBJEKTÍV JÓLLÉT
Hat állítás az elégedettség és a materiális aspirációk kapcsolatáról. Egy elméleti dilemma és néhány megoldási javaslat (Keller Tamás)

A gyermekek jólléte Magyarországon európai összehasonlításban(Gábos András - Kopasz Marianna)

Az 50 éven felüliek „jólléte" kapcsolataik tükrében(Gáti Annamária)

V. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ
Pártrendszer és a társadalmi kohézió jelzőszámai Magyarországon(Fábián Zoltán)

Egyenlőtlenségek iránti attitűdök Magyarországon(Medgyesi Márton)

Jövedelmi egyenlőtlenség és választási hajlandóság (Horn Dániel)

A radikalizmus és a cigányellenesség gyökerei a szélsőjobboldal szimpatizánsai körében (Bernát Anikó - Juhász Attila - Krekó Péter - Molnár Csaba)"

Forrás: TÁRKI

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra