Hírek: Aktualitások

Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek (2012-07-11)

Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek Az NRSZH honlapján közöl tájékoztatót szó szerint közöljük honlapunkon is.

Tájékoztató a szervezeti változásokról

2012. július 1-jén a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakítása érdekében hozott újabb fontos kormánydöntés lép hatályba; a megyei és fővárosi kormányhivatalok önálló szakigazgatási szerveiként, elsőfokú közigazgatási hatósági jogkörrel felruházott rehabilitációs szakigazgatási szervek kezdik meg működésüket.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek szakmai irányítását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek illetékességi területe - Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve illetékességének kivételével - megegyezik a megyei kormányhivatalok illetékességével. Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest mellett, Pest megye területére is kiterjed.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint végrehajtási rendeletei alapján a rehabilitációs hatóság részére megállapított, és eddig három külön hatóságnál ellátott feladatokat 2012. július 1-jétől az új rehabilitációs szakigazgatási szervek végzik.

Milyen változást eredményez a szervezeti integráció?
Eddig a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás iránti igénybejelentések és kérelmek ügyében három szervezet járt el. A beadványokat az NRSZH szakhatósági állásfoglalása alapján a megyei és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai bírálták el, a foglalkoztatási szakterületet érintő ügyeket pedig a munkaügyi központ kirendeltségei kezelték. Ezeket a feladatokat 2012. július 1-jétől a három szervezet munkatársaiból szerveződött hatóság, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveinek munkatársai látják el.

Az ellátások folyósítását változatlanul a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság végzi.

A nyugdíjbiztosítási szerveknél folyamatban lévő ügyek július 1-től változatlan ügyszámmal, az ügyfelek közreműködése nélkül, hivatalból kerülnek át a rehabilitációs szakigazgatási szervekhez. Az érintett ügyfelek értesítést kapnak az ügyük áttételéről."

A területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek címéről, elérhetőségéről tájékozódni személyesen vagy telefonon az illetékes megyei kormányhivataloknál, interneten pedig a megyei kormányhivatalok honlapjain lehet.

Bízunk abban, hogy a szervezeti átalakítás előnyeit az érintett ügyfelek hamarosan tapasztalni fogják!

Budapest, 2012. június

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal


Tájékoztatásul mellékletben soroljuk fel azokat az ügytípusokat, amelyekben az új rehabilitációs szakigazgatási szerveknek hatáskörük lesz hatóságként, szakhatóságként, vagy szakértői feladatokat ellátva eljárni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az igények érvényesítését - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény hatálya alá tartozó rehabilitációs és rokkantsági ellátások kivételével - továbbra is az elbírálásra hatáskörrel eddig rendelkező szerveknél kell benyújtani.

A rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköre, illetékessége

A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott feladatokat.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, és ebben a feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad:
a) a hozzátartozói nyugellátás,
b) a baleseti járadék,
c) a rokkantsági járadék,
d) a fogyatékossági támogatás,
e) az aktív korúak ellátása,
f) a magasabb összegű családi pótlék,
g) a bányászok egészségkárosodási járadéka,
h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése,
i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, és ebben a feladatkörében szakvéleményt ad:
a) a keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához,
b) a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodásról,
c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához,
d) a közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról,
e) a közlekedőképességről,
f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi
alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékéről,
g) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
i) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges
egészségkárosodás mértékéről,
j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékéről,
k) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv jogszabályban meghatározott esetben komplex minősítést végez. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minősítést jogszabályban meghatározott esetben, az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv erre irányuló kérelem esetén a komplex minősítés keretében szakvéleményt ad a közlekedőképességről is.

 

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv - az illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében - szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező,

a) az Európai Unió tagállamában,
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,
c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

Ha a hatósági, szakhatósági vagy szakértői eljárásba vont személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási szervek által végzett komplex minősítés, szakhatósági, illetve szakértői feladatok jogorvoslati eljárásában másodfokú hatáskörrel a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rendelkezik.

Címek, ügyfélfogadási helyek

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra